Jornets: la mesura de la senzillesa

0

min. 

DIFICULTAT

Baixa

DISTÀNCIA

100m.

EQUIPAMENT

Calçat i roba còmodes.

GPX

Jornets_ruta urbana.gpx

Jornets: la mesura de la senzillesa

Jornets és sens dubte un dels llogarets més jolius de l’illa. Es tracta d’un conjunt fet a l’escala humana a partir del dictat de la història, feta possessió, feta oratori, feta teula pintada… Descobrir Jornets és entendre la virtut de l’austeritat i sobretot l’aclaparadora bellesa d’allò senzill, d’allò que perviu sota el compàs del dia a dia. Pocs indrets com aquest mantenen l’essència d’aquella Mallorca com aquest. Una ruta curta però intensa al bell mig del pla de Mallorca.  

1

Oratori de Sant Josep

Aquest singular oratori es començà a construir a finals del segle XVIII i va ser beneït el 1799. Inicialment era l’oratori privat de la possessió Jornets però amb el creixement i consolidació del llogaret passà a ser semi-públic. Es tracta d’un edifici de planta rectangular, amb la façana que respon a l’estil barroc, tot i que senzill. El portal és de llinda, coronat per un nínxol; sobre la claraboia hi ha una testera mixtilínia, rematat per hídries. A la part de darrera resta una espadanya. L’interior és de volta de canó, amb un retaule major dedicat al sant titular, envoltat per altres imatges. 

2

Can Nadal (teules pintades)

Les cases de can Nadal són un exemple d’habitatge popular, formades per dues plantes d’alçat i amb el parament sense referir. A l’angle dret se situen el portal, d’arc rebaixat, i la portassa, ambdues obertures emblanquinades. A l’esquerra del portal s’ubica un pedrís amb un colcador. Al primer pis s’obre una finestra amb ampit, a més d’un finestró. Del conjunt, però, el que destaca són les teules pintades que conserva a la volada. La teulografia o art de pintar les teules és una pràctica molt antiga, documentada ja en la Mallorca musulmana. Té el punt d’eclosió entre els segles XVII i XVIII i generalment es feia amb almangra. Formava part dels rituals de construcció o renovació de la casa. Els motius representats són geomètrics, vegetals, símbols religiosos, dates, etc. En el cas de can Nadal podem veure-hi els anagrames de Jesús i Maria, així com alguns detalls florals.  

3

Possessió de Jornets

La possessió que dona nom al llogaret té un origen força antic: el llinatge apareix documentat a la contrada al segle XIV; un segle més tard s’anota el rafal dels Jornets i en el 1578 es trobava dividit en quatre propietats. La família titular de la part principal foren els Llebrés, cognominats de Jornets. Al segle XVIII, es documenta un augment del cultiu de vinya, moment en què també es bastí el celler. Durant el segle XIX, els Llebrés de Jornets entroncaren amb els Planas. Les cases, obertes sobre una ampla carrera, mostren dues plantes d’alçat, amb un portal forà encapçalat per l’escut dels Llebrés de Jornets i la data 1826. La casa compta amb un segon portal, aquest de llinda amb conopi. A la banda de la dreta hi ha un rellotge de sol i també una porxada, sota la qual resta un tercer portal amb la data 1764.  El parament presenta un bell esgrafiat amb motius escacats, força singular.