Llogarets de Sencelles

Cada racó és especial

La definició de llogarert és la d’una localitat que no té ajuntament propi i que, per tant, pertany i s’ubica dins un terme municipal.

Aquestes petites poblacions solen comptar amb escasos immobles i un nombre molt reduït de cases, carrers i veïnats.

A Sencelles es localitzen els llogarets de Jornets, Ruberts i Cas Canà (Cascanar), antics assentaments de pagesos i gent del camp que treballava a les grans possessions i que encara conserven els vestigis dels seus antics pobladors, dotant aquests petit indrets d’un caràcter local, rural i pintoresc molt particular.

Ruberts

Ruberts és un dels llogarets amb més encant. Situat al sud est de Sencelles, va formar part de les alqueries que el rei Jaume I El Conqueridor atorgà a la família Roberts o Ruberts, procedents de Tarragona, pels serveis prestats durant la conquesta de Mallorca. La possessió de Son Jordà, datada al segle XVI, segueix essent l’edificació més important de la zona, ubicant en ella l’església de la Mare de Déu del Carme, construïda el segle XVIII. Passejar pel carrer principal fins arribar a la petita plaça on s’ubica l’església parroquial, és un plaer que te transportará a la Mallorca de segles enrere, ja que la localitat conserva totalment la seva fesomia d’un temps. La possessió de Son Jordà, datada en el s. XVI, sigue siendo la edificación más importante de la zona, ubicando en ella la iglesia de la Mare de Déu del Carme construida en el s. XVIII. Pasear por la calle principal hasta llegar a la pequeña plaza donde se ubica la iglesia parroquial es un placer que te transportará a la Mallorca de siglos atrás, ya que la localidad conserva totalmente su fisonomía de antaño.

Jornets

Jornets fou declarat el 2009 Bé d’Interés Cultural dins el Conjunt Històric pel Consell de Mallorca. Es situa al nord est del municipi i el seu nom procedeix de la família Jornet, propietària dels terrenys en els que s’ubica l’actual possessió i que daten de 1319. El 1578, Jornets estava format per quatre finques dedicades al cultiu agrícola. Poseeix una alqueria del segle Xv i l’oratori de Sant Josep, construit el 1799. Fou un nucli urbà d’important producció vinícola al segle XVIII, el que va provocar un augment poblacional, tot i que la filoxera atacà les vinyes provocant l’èxode rural Actualment, la finca ofereix productes locals com l’oli d’oliva extra “Jornets” sota la denominació d’origen Oli de Mallorca.Actualmente, la finca ofrece productos locales como el aceite de oliva extra ‘Jornets’ que cuenta con la Denominación de Origen Oli de Mallorca.

Cascanar

Cas Canà o Cascanar, té constància dels seus orígens ja a l’època prehistòrica gràcies a diversos jaciments: les coves pretalaiòtiques de Can Garau, el talaiot de Ses Talaies de Can Xim, i la necròpoli talaiòtica i romana ja desapareguda, denominada “Cementeri dels Moros”. Durant els segles XIII i XIV hi ha va haver tres grans possessions que posteriorment es divideixen fins a formar el nucli actual en el que predominen les case de Can Romanyà, Can Garau i Can Riera.

Laiar

Laiar es situa a dos quilómetres de Sencelles, atorgat a Gastó Montcada, vescomte de Bearn, després de la conquesta. Entre els segles XVI i XIX la família predominant fou Raió de Laiar. El 1578 ubicava dues possessions, un rafal i set cases, de les que actualment destaquen Can Raió, Can Castell i Can Ribes.

Binifuell

El llogaret de Binifuell va ser una alqueria islàmica. Està format per un conjunt de cases en què destaquen les cases de Son Batle i Son Prim i el pou situat en el mateix camí que dóna nom a llogaret.

Biniferrí

Biniferrí és un llogaret situat a la carretera que comunica Sencelles amb Inca (Ma 3120), fomat per diverses possessions com la pròpia possessió de Biniferrí, que dóna nom a tot el llogaret, les de Son Llucià, Son Aloi i Son Verd, i les cases dels voltants de les possessions.

ALLOTJA'T A SENCELLES

Descobreix tots els nostres establiments.