Sencelles etnològic: els vells gegants de vent

0

min. a peu

DIFICULTAT

Baixa

DISTÀNCIA

1’700 km

EQUIPAMENT

Calçat i roba còmodes.

GPX

Sencelles_etnologic.gpx

Sencelles etnològic: els vells gegants de vent

Des del punt de vista etnològic Sencelles ha sabut mantenir tot un conjunt de velles torres de molí que circumden el nucli i defineixen el seu sky line retallat sobre l’extens Pla mallorquí. Aquests gegants, avui sense antenats, són el testimoni més directe d’una època d’autoabastiment, del màxim aprofitament de la naturalesa a favor de les necessitats humanes, i que s’han sabut adaptar a les conjuntures modernes com a habitatges. 1

Molí de can Picapebre

El molí de situa en el carrer del General, just a límit entre el nucli i el camp. Rep el nom d’un dels seus propietaris a finals del segle XIX, Bartomeu Llabrés Picapebre. Tot i això, sembla que al segle XVIII el molí ja existia. Mostra una base de dues naus de volta de canó, amb escala exterior d’accés a l’envelador. La torre és de secció circular, sense antenat. 

2

Molí de can Cinto

Es troba al carrer dels Molins. Sembla que en el segle XVIII ja existia i a finals de la centúria següent era de Bartomeu Morro Sinto. La base és quadrangular, amb tres voltes. S’accedeix a l’envelador a través d’una escala exterior de dos trams. El portal d’accés a l’envelador és de llinda. A finals del segle XX no conservava la maquinària. 3

Molí de can Mopi

Aquest molí (c/ dels Molins, n. 7) sembla que existia al segle XVIII. Posteriorment fou de Rafel Vallès Mopi. Manté la base quadrada, d’una sola planta amb acusat alçat. La torre és circular, on s’obre un portal de llinda. Es troba coberta per una teulada a doble vessant. Compta amb escala exterior, de dos rams. 

4

Molí d’en Ferrerico

S’ubica al carrer de l’Església, pràcticament a l’inici el coster del camí del Pou Major. Va ser alçat per Rafel Ramon el 1829. Compta amb un portal rodó, flanquejat per una finestra. Al cotat esquerra arrenca una escala adossada que puja a l’envelador. El portal de la torre, de secció rodona, és de llinda. 5

Molins de can Mascaró

Els dos molins s’ubiquen al carrer del Capità i al carrer de So n’Arrom. Daten del segle XVIII. A finals del segle XIX el del carrer Capità era de Francesc Llabrés Mascaró, mentre que el segon era de Miquel Oliver Moliner.